نام کاربري: رمز عبور:

شیرآلات صنعتی اعم از شیر فلکه فولادی و شیر توپی

بازديد : 92 | شنبه 12 مهر 1399 - 10:08
valvesend
ارسالي ها : 9
عضويت : 18 /6 /1399
شیرآلات صنعتی اعم از شیر فلکه فولادی و شیر توپی
یکی از نمونه های شیر صنعتی که برای کنترل جریان، علی الخصوص قطع و وصل کامل جریان مورد استفاده قرار می گیرد، شیر توپی می باشد. در عرصه صنعت از شیر توپی با عنوان شیر ضربه ای یا شیر گازی نیز نام برده می شود.


عموما از این نوع شیر صنعتی در مواردی نظیر لوله کشی گاز فشار ضعیف و لوله کشی آب سرد و گرم استفاده به عمل می آید.


شیرآلات صنعتی، شیرهای دستی و قیمت شیر توپی
به شیرهایی که در آنها انرژی مورد نیاز برای بهکار انداختن شیر توسط انسان تامین میشود شیر دستی مـیگوینـد. ایـن شـیرها عمدتا برای قطع و وصل جریان، کنترل بده و انحراف جریان بهکار میروند. شیرهایی که برای قطع و وصل جریان بـهکـار مـی رونـد مجاز نیستند برای کنترل جریان نیز بهکار روند ولی شیرهای کنترل با در نظر گرفتن مساله ایجاد افت فشار زیادتر مجاز بـه اسـتفاده برای قطع و وصل هستند.


شیرهای دستی، بر حسب نوع حرکت قطعه متحرک در داخل شیر به چهار گروه تقسیم میشوند:


الف) انسداد محوری:
در این نوع شیرها جهت حرکت قطعه متحرک موازی جهت جریـان اسـت. شـیرهای بـشقابی و پیستونی از شیرهای متداول انسداد محوری هستند.
ب) کشویی:
قطعه متحرک همانند دریچهای عمل کرده که در جهت عمود بر جریان حرکت است. شیرهای دروازهای از نوع کشویی هستند.


ج) گردان:
قطعه متحرک را یک توپی یا صفحه دیسک تشکیل میدهد که این قطعه با چرخش حول محور ساقه شیر، باعث قطع جریان میشود. شیرهای توپی، بشقابی و پروانهای از شیرهای متداول گردان هستند.
د) بدنه انعطافی:
در این نوع قطعه متحرک با خم کردن بدنه انعطافی شیر باعث قطع جریان میشود. از شـیرهای متداول این طبقه میتوان شیرهای فشردنی و دیافراگمی را نام برد .
ارسال پيام نقل قول تشکر گزارش


برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.