نام کاربري: رمز عبور:

حقوق بین الملل چیست

بازديد : 169 | چهارشنبه 29 خرداد 1398 - 14:24
sara1400
ارسالي ها : 9
عضويت : 12 /3 /1398
حقوق بین الملل چیست
حقوق بین الملل چیست ؟ موسسه حقوقی بین المللی چیست ؟ وکیل بین المللی چه شخصی است؟ حقوق بین الملل دارای چه شاخه های بین المللی است ؟ می خواهید در باب وکالت و وکیل بین المللی و مفهوم حقوق بین الملل بیشتر بدانید ؟
این مقاله به طور بسیار خلاصه و به دور از زیاده گویی ، نکات اصلی در باب مفهوم حقوق بین الملل و وکیل بین المللی را شرح می دهد .
پیش از هرچیزی لازم است بدانید که حقوق دارای شاخه های اصلی و متفاوت است . برای مثال حقوق داخلی از یک مقسم  دارای شاخه ی حقوق عمومی و حقوق خصوصی است .
در یک مقسم دیگر حقوق تقسیم می شود به موضوع حقوق مدنی وحقوق کیفری .
و اما در باب حوزه فعالیت ، حقوق تقسیم می شود  به حقوق داخلی و بین الملل.
وکیل حقوق داخلی و یا اساسا حقوق داخلی به اموری می پردازد که در اثر قوانین داخلی چهارجوبی مجزا و متفاوت دارد و اساسا مطابق قوانین یا به صورت آمرانه یا به صورت  تکمیلی و تفسیری در کشور دارای آثار بر روی اتباع آن کشور می باشد .
در نظام حقوق داخلی چهار عامل به عنوان عوامل اصلی دیگر حقوق قرار دارند که شامل :
۱-قانون
۲-قانون تکمیلی-تفسیری
۳-عرف
۴-دکترین
هرچند که نظام حقوق داخلی از حقوق بین الملل متفاوت است اما در ادامه خواهید دید که همین منابع و عوامل در حقوق بین الملل هم تاثیر گذار است .
قاضی داخلی در در محاکم حقوقی ، کیفری ، اداری ، نظامی ، انتظامی و محاکم تخصصی موضوع را بررسی و رای صار می کند. 
در حقوق بین الملل اما موضوع متفاوت است . بازیگران اصلی فراسوی مرز یک کشور با یک عامل خارجی درگیر هستند .

حقوق بین الملل خود به دو شاخه اصلی تقسیم می شود :
حقوق بین الملل عمومی
حقوق بین الملل خصوصی
سایر مفاهیم حقوق بین الملل در زیر شاخه این مفاهیم می آید  برای مثال مفهوم حقوق تجارت بین الملل در زیر شاخه حقوق بین الملل خصوصی قرار می گیرد .
در اینجا برای آنکه موضوع شفاف تر باشد ما به توضیح و تفاوت این دو موضوع می پردازیم . موسسه حقوقی و داوری بین المللیهر دوی این موارد را بر عهده دارد.
حقوق بین الملل عمومی به موضوعات بین کشورها پرداخته و روابط کشورها را با هم بررسی می کند .
اگر دو دولت طرف یک دعوا باشند محل ورود نظام بین الملل عمومی است غیر از سازمان ملل و چند نهاد و سازمان وابسته بین المللی بسیار مشهور . سایر نهاد های حقوقی هر چقدر هم که مشهور و معروف باشند ، اگر دولت نباشند در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی قرار نمی گیرند .
حقوق بین الملل عمومی دارای دو داگاه و نظام قضایی اصلی و چند دادگاه فرعی است .
اگر موضوع اختلاف قراردادی با موضوع مدنی باشد و در حوزه ی حقوق بین الملل عمومی باشد به دادگاهICJ  ارجاع می شود .
موسسه حقوقی در موضوعات بین المللی دارای تخصص خاص بوده و آمادگی دارد در تمام موضوعات تخصصی در کنار شما باشد .
منظور از ICJ همان دادگاه یا دیوان بین المللی دادگستری است  ؟ International  Court Of Justice
اگر موضوع در زمینه کیفری باشد و به قواعد حقوق بین الملل عمومی قرار گیرد به دادگاه یا دیوان بین المللی کیفری ارجاع می شود 
دیوان بین المللی کیفری به تمام  موضوعات بین المللی کیفری که توسط دولتها یا سران دولتها صورت گرفته می پردازد .Icc  مخفف International coart of crim می باشد .
در واقع حقوق بین الملل عمومی موضوع حقوق بین الملل خصوصی مطرح می شود .
حقوق بین الملل خصوصی به روابط اشخاص حقیقی یا  حقوقی در فراسوی مرزها می پردازد .
فرض کنید دو نفر از کشور متفاوت با هم ازدواج کنند ، در اینجا کدام کشور صالح به اعمال قانون است ؟
رابطه بین اتباع کشورها در نظام فراسوی مرزها چگونه است ؟
این موضوعات ساده تا موضوعی که حتی یک طرف آن دولت و طرف دیگر آن یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد ،همگی در قواعد حقوق بین الملل خصوصی مطرح می شود .
بعضی از مهم ترین نکات مرتبط به حقوق بین الملل خصوصی بحث  اتباع خارجی ، تابعیت ، اقامت ، ازدواج در سطح بین الملل ، تجارت بین الملل ، تعارض قوانین، صلاحیت محاکم و … می باشد شرایط دفتر وکالت با فعالیت به صورت بین المللی کاملا متفاوت است.


ارسال پيام نقل قول تشکر گزارش


برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.